Matěj Smetana: Mechanik

10.6. – 11.7. 2015
vernisáž: 8.6., 18 h

Výstava prodloužena do 18.7. 2015

Matěj Smetana volně přechází mezi různými médii, především mezi objektem, instalací a pohyblivým obrazem. Na výstavě Mechanik představuje práce, jejichž společným rysem je hledání souvislostí mezi přírodními vědami a uměleckou tvorbou. Přestože jeho „objevy“ zpravidla nemají žádné praktické využití, jeho zájem, vytrvalost a smysl pro přesnost je stejně seriózní, jak se na skutečné badatele sluší. Jevy a zákonitosti známé z prostředí vědy Smetana uplatňuje a podrobuje analýze na poli výtvarného umění. Pomocí sekvenčních fotografických sérií, objektů, intervencí a animace zkoumá mechaniku přírodních jevů v průběhu času, charakter materiálů, pohyb a způsoby přírodní přeměny. Výstava se dá vnímat také jako určitý průvodce způsobem uvažování autora, jako např. dílna nebo laboratoř.

Bezejmenná intervence v okenním skle, viditelná už od vstupní branky, zachází se vztahem mezi tvarem otvoru v rozbitém okně a fraktálním útvarem zvaným Kochova vločka. Sousední fotografie Lupa se zabývá chápáním prostoru při použití skleněné čočky a souvislostí s fungováním lidského oka.

Objekt Architekton 2 navazuje na předchozí Smetanovu realizaci v Behrensově Nové synagoze v Žilině. Práce spojuje do krajnosti dovedený koncept architektonu Kazimíra Maleviče s představou amerických minimalistů o strukturování prostoru na základě matematických pravidel. Zároveň jde o nefunkční architektonický prvek schodiště.

Kinetický objekt Hvězda 2 je skutečným hodinovým strojem, kde jsou všechny tři ručičky prodloužené do soustředných křížů. Práce je volným pokračováním pohyblivé instalace Hvězda (2011, Sochy v ulicích, Brno).

Sekvenční fotografická série křivkových kreseb Jeskyně sleduje tektonický proces nesmírně pomalého zarůstání jeskyně krápníky až k úplnému zaplnění prostoru.

Stroboskopický pohyblivý obraz Mechanical Principles odkazuje ke stejnojmennému filmu od Ralpha Steinera z r. 1930. Původní film je přeměněn na animaci tak, že jednotlivé záběry reálných mechanických prvků jsou vymezené pouze střídáním světla a tmy.

Matěj Smetana (*1980) studoval na brněnské Fakultě výtvarných umění intermédia a malířství u Petra Kvíčaly. Na pražské Akademii výtvarných umění absolvoval doktorandský program u Jiřího Příhody. V roce 2014 byl jedním z finalistů ceny Oskara Čepana.