Matyáš Chochola, Kirstine Roepstorff – MMXV

vernisáž v pátek 24. 4.

25. 4. – 30. 5. 2015

Naše výstava byla od počátku koncipována jako symbolická krajina s prvky odkazujícími k ruinám starověkých chrámů. Krajina alegoricky stvořená pro vyprávění mýtických příběhů, ze které jako květiny z bahna vyrůstají krystaly našich skleněných soch. MMXV přináší obrazy z našich snových cest vzdáleným vesmírem v materializované podobě zpět na Zem. Jednotlivé objekty jsou pojaty tak, že připomínají zdobné nebo funkční fragmenty jakýchsi pradávných, magických civilizací a jsou zároveň i pokusem o vytvoření/vy­volání vlastních předobrazů, které by měly být srozumitelné i bez konkrétního kulturního přiřazení. Výstava se dotýká také otázky, co se skrývá za pojmem „současné vizuální trendy“ a nabízí na ni vlastní, spirituálně laděnou a okolním kontextem nezatíženou odpověď. Volba skla jako stěžejního materiálu, který v různých podobách výstava tematizuje, proběhla na základě jeho vlastností, jako jsou křehkost, čirost, či schopnost uchovávat informace o procesu vzniku v pevné a neměnné formě. 

„Čtyři skleněné objekty, které na výstavě prezentuji, se volně dotýkají tématu našeho lidského původu a reprezentují základní pilíře kulturní a duchovní podstaty mysli, které jsou v našem podvědomí uloženy a které vymezují a předurčují naši schopnost uchopení situace a orientace v okolním prostředí. Vybízí tak zároveň diváka, aby stejné mentální strategie aktivoval i při čtení celé výstavy. Fialový Zikkurat Fusion je odkazem k mayským kulturám latinské Ameriky, zelený sloup zase k antice a jejím neustálým návratům.. šedý kel s rytinami ze života pravěkých lovců a šamanů odkazuje k tomu "mamutímu“ v nás.. černý, kubizující krystal pak k virtuozitě západního myšlení posledního století." – Matyáš Chochola

Matyáš Chochola (1986) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy, zároveň zde absolvoval několik stáží u zahraničních (hostujících) pedagogů. Část svých studií strávil i na akademiích v Polsku, Rakousku a Německu. Ze stáže v ateliéru Ronyho Plesla na pražské VŠUP si odnesl také zkušenost s tvorbou skla. Jeho sochy a instalace charakterizují antagonistické formy, které využívají řady nezvyklých materiálů. Abstraktní formy jsou kombinovány s každodenními předměty a jako celek utvářejí harmonický chaos. Pro Matyáše Chocholu je důležitá svoboda, energie a překračování běžných mantinelů. 

Kirstine Roepstorff (1972) je umělkyně dánského původu působící v Berlíně. Studovala na Královské akademii umění v Kodani (1994–2001) a na Rutgers University v USA (2000). Roepstorff se zabývá zejména koláží a v posledních letech vytváří též objekty. Její práce představila již celá řada galerií v Evropě i v Americe a je zastoupena v mnoha stálých sbírkách (např. v Museum of Modern Art, New York; The Saatchi Gallery, Londýn; National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo; The Royal Museum of Fine Art, Kodaň).